Sebutkan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik!

  1. Asas Kejelasan Tujuan. ...
  2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. ...
  3. Asas Kesesuaian antara Hierarki, Jenis, dan Materi Muatan. ...
  4. Asas Dapat Dilaksanakan. ...
  5. Asas Kehasilgunaan dan Kedayagunaan. ...
  6. Asas Kejelasan Rumusan. ...
  7. Asas Keterbukaan.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url