Terangkanlah keadaan alam negara singapura!

Tingkat kaelahiran dan kematian rendah, sedikit yang bekerja dipertanian, perternakan, danperikanan pendapatan perkapita tinggi.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url