Sebutkan syarat-syarat wajib untuk zakat mal!

1. Islam
2. Merdeka
3. Memiliki Nishâb
4. Harta itu menjadi miliknya secara penuh
5. Berlalu setahun lamanya
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url