sebutkan jenis-jenis kain tenun!

Jenis-jenis kain tenun asli Indonesia yang wajib kamu tahu!
  1. Tenun Ulos. View Image.
  2. Tenun Gringsing. View Image.
  3. Tenun Buna Insana. View Image.
  4. Tenun Biboki. View Image.
  5. Tenun Sumba. View Image.
  6. Tenun Lurik. View Image.
  7. Tenun Toraja. View Image.
  8. Tenun Ikat Troso. View Image.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url