Sebutkan contoh pengamalan pancasila sila keempat!

a. tidak boleh memaksakan kehendak orang lain
b. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
c. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yg dicapai sebagai hasil musyawarah

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url