Sebutkan contoh pengamalan pancasila sila kelima!

Contoh-Contoh Pengamalan Sila Ke-5 (KelimaPancasila
  • Berlaku adil terhadap sesama.
  • Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan.
  • Suka bekerja keras.
  • Tidak berperilaku boros.
  • Tidak bergaya hidup mewah.
  • Suka berhemat.
  • Tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url