Mengapa dinasti umayyah dianggap sebagai salah satu pembawa misi cahaya islam?

Bani Umayyah adalah bani dengan dua masa periode pemerintahan, yaitu Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Cordoba, Andalusia.  Bani Umayyah di Damaskus (661-750 M) dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah.  Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz.  Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 M dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah.

Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol) [756-1031 m] dengan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya.

Pembahasan
Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah pada masa pemerintahan Amir yang ke-8 yakni Abdurrahman an-Nasir dan Amir yang ke-9 yakni Hakam al-Muntasir.

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan adalah

Perkembangan ilmu kimia murni dan kimia terapan oleh Abu al-Yasim Abbas ibn Farnas.
Perkembangan ilmu kedokteran dengan salah satu tokohnya adalah Abu al-Yasim al-Zahrawi, yang di dunia Barat dikenal dengan nama Abulcasis. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perints ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit.
Perkembangan sejarah, dengan tokoh-tokohnya: a. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib (al-Tarikh); b. Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Yuthiyah (Tarikh Iftitah al-Andalus); dan c. Hayyan bin Khallaf bin Hayyan (al-Muqtabis fi Tarikh Rija al Andalus dan al-Matin).
Perkembangan bahasa dan sastra, dengan tokoh-tokohnya: a. Ali al-Yali (al-Amali dan al-Nawadir); b. Abu Bakar Muhammad Ibn Umar; c. Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih (prosa: al-‘Aqd al-Farid); dan d. Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid
Perkembangan dalam bidang lainnya, yaitu

Arsitektur. Didirikannya Masjid Damaskus dengan arsitek Abu Ubaidah bin Jarrah dan dibangunnya Kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi.
Organisasi militer. Dibentuknya tiga kelompok angkatan, yaitu angkatan darat (al-jund), angkatan laut (al-bahiriyah) dan angkatan kepolisian.
Perdagangan. Ibu kota Basrah di Teluk Persi dan Kota Aden menjadi kota pelabuhan yang ramai.
Kerajinan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, dirintis pembuatan tiras (semacam bordiran), yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url