jelaskan yang dimaksud kebudayaan yang berlandaskan pancasila?!

Kebudayaayn yang berdasar musawarah mufakat yang mengacu pada lima sila atua lima asas yang contoh pelaksanaanya adalah gotong royong

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url