Bagaimanakah pendapat Muhammad bin Abdul Wahab terkait ajaran islam?

a.   Yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah Swt., dan orang yang menyembah selain Allah Swt. telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh.

b.   Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Allah, tetapi dari syekh atau wali dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik.

c.   Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik.

d.   Meminta syafa’at selain dari kepada Allah Swt. adalah juga syirik.

e.   Bernazar kepada selain dari Allah Swt. juga syirik.

f.    Memperoleh pengetahuan selain dari al-Qur’an, hadis dan qias (analogi) merupakan kekufuran.

g.   Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Swt. juga merupakan kekufuran.

h.   Demikian pula menafsirkan al-Qur’an dengan ta’w³l (interpretasi bebas) adalah kufur.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url