Apakah fungsi xilem dan floem?

 xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara tanah dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url