Apakah dua gaya atau lebih selalu membuat benda bergerak?

Tidak. Jika terdapat dua gaya yang saling berlawanan arah dengan besar yang sama, dan tepat gaya tersebut dikenakan pada titik tengah dari benda tersebut, maka benda tersebut tidak akan bergerak :)
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url