Apa implementasi negara berdasarkan pancasila sila keempat?

1.    Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan        kewajiban yang sama.
2.    Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diatas        kepentingan pribadi dan golongan.
3.    Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakn hasil keputusan         musyawarah.
4.    Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
5.    Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url