Sebutkan tiga lapisan yang melindungi otak!

3 lapisan selaput yang berguna untuk melindungi otak diantaranya :

a. Durameter, merupakan lapisan pembungkus otak terluar yang fungsi utamanya selain sebagai pelindung otak juga sebagai penjaga cairan cerebrospina.
b. Arachnoideamater, merupakan lapisan pembungkus otak bagian tengah yang fungsinya sebagai bantalan otak untuk menghindari kerusakan mekanik.
c. Piameter, merupakan lapisan pembungkus otak terdalam yang berbentuk lipatan-lipatan sesuai permukaan otak. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung otak serta pengedar cairan serebrospina

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url